Advies en training

Ook op het gebied van advies en training levert Isfet diensten.

Daarbij kun je denken aan:

Kwaliteitszorg

  • Ondersteuning en advies op het uitvoeren van een directiebeoordeling waar u, en uw Raad van Toezicht echt blij van worden.
  • Het naar een hoger plan tillen van uw interne auditsysteem, waardoor het daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft om uw prestaties op kwaliteit van zorg te kunnen beoordelen en als onmisbaar element van uw risicomanagementsysteem.
  • Ondersteuning en advies bij het opstellen van jaarplannen, gerelateerd aan de directiebeoordeling en met meetbaar geformuleerde doelen.
  • Harmoniseren van uw kwaliteitssysteem in relatie tot geactualiseerde normeisen in ISO 9001: 2015. Dit gaat ook gevolgen hebben voor de HKZ schema’s.
  • Introductie in Risicomanagement als logisch vervolg op cliëntveiligheid en vanwege de toenemende behoefte van Raden van Toezicht om hier grip op te krijgen.
  • Processen rondom opvolging klachten, incidenten, tevredenheidsonderzoeken optimaliseren / beoordelen.
  • Ondersteuning en advies op het gebied van procesmanagement. Uw processen zodanig inrichten dat uw organisatie betere prestaties gaat leveren?

Ondersteuning van Cliëntenraden bij hun rol in het verbeterproces (zie ook www.ncz.nl)