Interimmanagement

Als ervaren interimmanager zijn het maken van een probleemanalyse en resultaatgericht werken mijn sterke punten. Aansluitend op de analyse volgt het maken van een plan van aanpak, zodat ik, samen met de opdrachtgever en medewerkers, voortvarend en betrokken aan de slag kan.

Mogelijke onderwerpen:

  • Tijdelijke invulling managementbehoefte
  • Veranderopdracht in het kader van de zorgzwaartefinanciering