Over Isfet

Isfet is de goddelijke tegenhangster van Maāt. Waarom zo gekozen? In 1998 ben ik partner geworden bij het adviesbureau Maāt. In het oude Egypte is zij als godin de personificatie van het concept van waarheid, stabiliteit, rechtvaardigheid en kosmische orde.

Toen ik in 2010 besloot om opnieuw als zelfstandige te gaan opereren, moest ik op zoek naar een naam. Dat ik de tegenhangster van Maāt heb gekozen, Isfet, wil niet zeggen dat ik chaos kom brengen bij opdrachtgevers. Hoewel het ervaren van chaos en wanorde kan leiden tot het inroepen van hulp, lijkt een chaotische kluwen bij goed bekijken vaak wel regelmaat te hebben.

Het logo van Isfet geeft de werveling weer waarin wel orde te ontdekken valt.
Het ontdekken van die orde en het vandaar uit samen met de opdrachtgever weer op weg gaan naar een nieuwe horizon, is mijn expertise en bijdrage.