Uitgevoerde opdrachten en projecten

April 2008 – heden:

Workshops, themadagen en adviestrajecten voor Cliëntenraden aangesloten bij het Netwerk Cliëntenraden Zorginstellingen

 • kennisoverdracht ontwikkelingen Zorg en Welzijn en advisering nieuwe rol Cliëntenraad

Lead auditor ISO / HKZ op schema’s V,V&T, Kraamzorg, JGZ, GZ en Maatschappelijke Opvang

 • uitvoering documenten- en initiële kwaliteitsaudits

Begeleiding diverse (kleine) organisaties bij het (door) ontwikkelen van hun Kwaliteitsmanagementsysteem

Uitvoering diverse projecten in V,V&T en GZ t.b.v. implementatie Zorgzwaartebekostiging

2010-2011:

Productmanager bij kiesBeter voor de site Zorgverleners;

 • doorontwikkelen site in overleg met VWS, brancheorganisaties V,V&T, VGN en GGZ-Nl
 • opzetten nieuwe publicatie in overleg met VWS en Nza

Project CIZ, unit Klachten en Bezwaar

 • monitoren, auditen en toetsen processen project Bezwaar

Uitvoeren HKZ audits voor deelschema V,V&T, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg

2005-2010:

Consultant Advisaris met als belangrijkste projecten:

 • diverse projecten in het kader van Zorgzwaartebekostiging (opstellen en implementeren projectplan, begeleiding management, training en instructie uitvoerende)
 • begeleiding van management en beleidsmedewerkers invoering kwaliteitszorg
 • Lead auditor HKZ
 • Proces auditoring en monitoring CIZ voor project Herindicatie

2003:

Locatiemanager zelfstandige V&V instelling

 • dagelijkse leiding
 • aanvullend de opdracht tot het adviseren over formatieplan, roostering, overlegstructuur en managementrapportage

Coach zelfstandige V&V instelling

 • begeleiding afdelingshoofd en teamleider nieuw gestarte afdeling

2002:

Directeur a.i. zelfstandige V&V instelling met als verantwoordelijkheden:

 • integrale aansturing instelling
 • analyseren en optimaliseren bedrijfsvoering
 • opstellen van een strategisch plan voor de ontwikkeling van de zorg- en dienstverlening, zowel intra- als extramuraal

1998 – 2001:

Directeur a.i. middelgrote V&V instelling met als verantwoordelijkheden:

 • dagelijkse leiding woonzorgcentrum
 • begeleiding fusietraject verpleeghuis en andere verzorgingshuizen

Adviesopdrachten naast interim functies:

 • Opzetten ondersteuningsstructuur huisartsen
 • Aansturing en ontwikkeling seniorencomplexen voor een V&V instelling