Wie ik ben

In juli 2010 heb ik besloten om, na een periode van ruim 5 jaar bij een organisatie- en adviesbureau werkzaam te zijn geweest, verder te gaan als zelfstandig adviseur.

Zorgzwaartefinanciering

In de periode bij het adviesbureau heb ik veel instrumenten ten behoeve van de zorgzwaartefinanciering ontwikkeld en geïmplementeerd. Ik bemerkte dat ik meer bezig wilde gaan met het daadwerkelijk begeleiden van organisaties in het optimaliseren van hun processen. ZZP-proof kent een financiële kant, maar zeker zo belangrijk vind ik de kant van het daadwerkelijk cliëntgericht inzetten van menskracht en middelen. Een onderwerp waar we al jaren over spreken in de zorgsector, maar nog niet overal een gerealiseerd doel. Zeker in de tijd van krapte als het gaat om menskracht en middelen een hele “uitdaging”.

Conclusie: ook in de WlZ een belangrijk thema.

Kwaliteitsbeleid

Ook op het gebied van kwaliteitsbeleid zijn en komen er veel veranderingen. Bij kwaliteitsbeleid zijn er drie onderdelen: interne sturing, registratie en externe verantwoording. Met name die laatste krijgt naar mijn idee, ook de de CQ vervalt,  teveel de overhand. Veel aandacht en inzet van de organisatie richten zich op het extern verantwoorden van geleverde kwaliteit van zorg en dienstverlening . Echter: wie en hoe plukt de eigen organisatie vruchten van al deze inspanning??

De inzet op kwaliteitsbeleid moet zich weer meer gaan richten op interne sturing. Externe verantwoording van geleverde prestaties en bereikte verbeteringen nadien is natuurlijk prima; maar in die volgorde.

Veel is er momenteel gaande: verbetering van kwaliteit van zorg in verpleeghuizen en invoering van risico- en veiligheidsmanagement.
Mocht u verder willen praten over dit interessante onderwerp dan maak ik graag een afspraak om bij u langs te komen.
(lees meer op Opdrachten en projecten)